Thursday, 27 September 2007

Forgetfulness (alambre, pakopya muna!)

nakalimutan ko yung talagang dapat kong i-post today!

Such...! (c/o minagi)...

No comments: